PROJEKTY Environmentální projekty 5celý článek

Školní projekty s environmentální tématikou

V roce 2010 získala naše škola finanční protstředky z fondů Moravskoslezského kraje na podporu školních ekologických projektů.

 

 

V rámci tohoto projektu jsou naplánovány na školní rok 2010/2011 tyto aktivity:

- zprovoznění Školní meteostanice, jejíž provoz zajišťuje stálá meteoslužba z řad studentů 

  stránky meteostanice

- příprava a realizace studentského projektu Mapování rekultivovaných ploch v okolí Karviné

- příprava a realizace komplexní exkurze (bilogie, geografie, dějepis) - Pálava 2011

- relizace závěrečné studentské prezenatce - Minikonference

- publikování všech materiálů, pracovních listlů a studentských výstupů na tomto webu

 

 

 

 

Studentská minikonference | 29.6.2011 Zpět na seznam aktualit Environmentální projekty

V úterý 21. června 2011 proběhla na Gymnáziu Karviná Studentská minikonference, na které studenti prezentovali výsledky svých projektů s environmentální tématikou. Minikonference byla uspořádána jako závěrečná prezentace aktivit studentů v rámci našeho projektu "Školní projekty a teréní praktiak s environmentální tématikou".

 

V rámci projektu "Školní projekty a teréní praktiak s environmentální tématikou" byla naplánována a zrealizována Studentská minikonference. Celý projekt byl realizován díky finanční podpoře grantu Moravskoslezského kraje. Na programu byla prezentace čtyř studentských projektů, přičemž tři z nich byly zpracovány právě v rámic výše zmíněhého projektu..

 

Program konference

Pavlína Haroková: Mapování rekultivovaných ploch v okolí Karviné, změny využití krajiny 

Paula Parikropuvá: Zjišťování druhové skladby hmyzu přitahovaného veřejným osvětlením

Vladimíra Heinzová, Petra Trembošová: Projekt školní meteostanice

 Tereza Domonkošová, Karolína Raszyková: Komplexní exkurze Pálava 2011
 
 
Účastníci konference byli seznámeni nejen s aktivitami studentů, kteří se vletošním školním roce zapojili do řešení těchto projektů, ale rovněž s výsledky jejich práce. Všechny prezentace byly studenty zpracovány a prezentovány na velmi vsoké úrovni a vzbudily velký zájem u posluchačů. Potěšitelná byla nejen vysoká úroveň prezentujících, ale také hojná účast diváků z řad studentů, pedagogů i vedení školy.
 
                
                               
 
                    

                  

autor: Martin Brzóska

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski