PROJEKTY Erasmus+ 5celý článek

"Youth Olympic Games in European Schools"

S politováním oznamujeme, že z důvodu ukončení spolupráce ze strany školy UK, která měla úlohu koordinátorů v celém projektu, byly veškeré činnosti ze strany národních agentur pozastaveny a projekt předčasně ukončen k datu 11. října 2018.

"Youth Olympic Games in European Schools - YOGIES"

(2016 - 2019)

Od září 2016 se naše škola Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zapojila do dalšího z evropských projektů. V rámci klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získala naše škola grant pro realizaci strategických partnerství. Konkrétně se jedná o projekt Erasmus+ "Youth Olympic Games in European Schools - YOGIES".

Projekt je podpořen grantem Evropské komise, naše škola získala na realizaci tohoto projektu grant v celkové výši  23 140  EUR.

 

POPIS PROJEKTU:

Společně s partnery z Velké Británie (koordinátoři projektu), Turecka, Litvy a Itálie již od září 2016 spolupracujeme na tématech souvisejících se vzděláváním a životem v Evropě 21. století. Žáci všech partnerských škol se zapojí do sportovních soutěží a seznámí se s životem a kulturou zúčastněných zemí. Spolupracovat budou nejen při společném setkání, ale také mimo ně na tématech jako jsou evropské občanství, rozdíly ve výuce mladších a starších generací, předčasné ukončení školní docházky, násilí a šikana ve školách, nedostatek gramotnosti, mladí lidé na trhu práce, podnikání, životopis, motivace a přístup ke studiu napříč generacemi, genderové problémy, rasismus a diskriminace všech druhů, politický a náboženský extremismus, doping, násilí a rasismus ve sportu, přátelství ve sportu, alkohol a drogy, lidská práva. Každá z partnerských škol projektu má rovněž na starosti jeden typ diseminace výsledků, ať už prostřednictvím newsletterů, webové stránky, minibrožur, videí a fotodokumentace anebo v rámci videokonferencí.

Byť byla smlouva podepsána na podzim 2016, partnerství bude fakticky naváváno v únoru 2017 na prvním transnational meetingu ve Velké Británii. Během tří let se uskuteční celkem 5 projektových setkání studentů a učitelů, postupně v Turecku, Litvě, Itálii, Velké Británii a České republice. Závěr pak bude patřit opět koordinátorům na druhém transnational meetingu v Turecku.

PARTNEŘI PROJEKTU:

Mgr. Iva Vrbová
Autor a koordinátor projektu za českou stranu.
prosinec 2016


DECLARATION:

This project has been funded with support from the European Commission. This article reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski