ŠKOLA Maturita

Aktuálně:  Termíny z prezentace.

Maturita 2019

Ředitel školy nejpozději sedm měsíců před konáním profilové části MZ  dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 počet povinných zkoušek, maturitní předměty pro povinné a nepovinné zkoušky, formu a termíny maturitní zkoušky pro studijní obor 79 – 41 – K/41 a 79 – 41 – K/81.

Povolené maturitní předměty a koncepce maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019. 

Témata jednotlivých předmětů profilové maturitní zkoušky. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období.

Seznam literárních děl a pro maturanty je k dispozici závazná šablona k odevzdání individuálního seznamu děl.

Témata 3. částí pracovních listů společné maturitní zkoušky z cizích jazyků.

Odevzdání přihlášky a kontrola výpisu z přihlášky

Vyplněnou přihlášku žáci opatří aktuálním datem a potvrdí svým podpisem. Poté přihlášku předají řediteli školy (zástupci ředitele) nejpozději do 30. listopadu 2018.

Pokud žádají o uzpůsobení podmínek, je nezbytné s přihláškou odevzdat i platné doporučení vystavené školským poradenským zařízením. 

Ředitel školy zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru. Nejpozději 20. prosince 2018 obdrží žáci od třídního učitele či od ředitele školy výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu. Ve výpisu z přihlášky musí žák pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v centrálním systému a uvedené ve výpisu v souladu s přihláškou.

Matematika+

Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci mohli přihlásit v lednu 2019. 

logo_certis[1].gifVe spolupráci s vysokými školami uveřejňuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání seznam fakult, které zohledňují výsledek nepovinné  zkoušky Matematika+ při přijímacím řízení, v rámci stipendijního programu či jiným způsobem. 

Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou zkoušku MATEMATIKA+ aktuální ke dni 12. 11. 2018

Pro potvrzení akceptace zkoušky Matematika+ vysokou školou kontaktujte příslušná pracoviště jednotlivých fakult.

WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski