ŠKOLA Spolek rodičů

Vítejte na stránce Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné

 Vážení rodiče, členové spolku,

 

cílem spolku je přispívat našim dětem zejména materiální pomocí na aktivity, jako jsou soutěže, sportovní akce, exkurze; které nemohou být hrazeny z prostředků školy. Dále z těchto prostředků přispíváme na učební pomůcky, sportovní vybavení, kurzy a jízdné v rámci aktivit konaných školou. 

Mimo tuto hlavní činnost spolek pořádá kulturní, společenské a sportovní akce nebo se na nich podílí, např. v roce 2017/2018 stužkovací ples, ples školy apod.

Prostředky na financování výše uvedených činností spolek získává především od Vás rodičů a přátel školy. Zároveň oslovujeme s žádostmi o poskytnutí sponzorských darů subjekty soukromého sektoru, které působí v našem regionu.

 

Ing. Libuše Krupková, MPA

Předsedkyně

 

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné

 

 

  Předseda 

  Ing. Libuše Krupková, MPA

   

  Místopředseda 

  Mgr. Emil Horký, Ph.D.

   

  Členové výboru

  Vladimíra Hladká

   Sylvia Crhová

   

  Předseda kontrolní komise

  Mgr. Simona Kiselová

  Členové kontrolní komise

  Ing. Pavel Krutina

  Mgr. Monika Brzá

  Své náměty, žádosti a připomínky můžete mimo jiné posílat na adresu: kancelar@gym-karvina.cz

  Dokumenty ke stažení:

  Hospodářský výsledek za rok 2017/18  

   Stanovy spolku

  WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski