ŠKOLA Spolek rodičů

Vítejte na stránce Spolku rodičů a přátel školy při gymnáziu v Karviné

 Vážení rodiče, členové spolku,

 

cílem spolku je přispívat našim dětem zejména materiální pomocí na aktivity, jako jsou soutěže, sportovní akce, exkurze; které nemohou být hrazeny z prostředků školy. Dále z těchto prostředků přispíváme na učební pomůcky, sportovní vybavení, kurzy a jízdné v rámci aktivit konaných školou. 

Mimo tuto hlavní činnost spolek pořádá kulturní, společenské a sportovní akce nebo se na nich podílí, např. v roce 2017/2018 stužkovací ples, ples školy apod.

Prostředky na financování výše uvedených činností spolek získává především od Vás rodičů a přátel školy. Zároveň oslovujeme s žádostmi o poskytnutí sponzorských darů subjekty soukromého sektoru, které působí v našem regionu.

 

Ing. Libuše Krupková, MPA

Předsedkyně

 

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné

 

 

    Předseda 

    Ing. Libuše Krupková, MPA

     

    Místopředseda 

    Mgr. Emil Horký, Ph.D.

     

    Členové výboru

    Vladimíra Hladká

     Sylvia Crhová

     

    Předseda kontrolní komise

    Mgr. Simona Kiselová

    Členové kontrolní komise

    Ing. Pavel Krutina

    Mgr. Monika Brzá

    Své náměty, žádosti a připomínky můžete mimo jiné posílat na adresu: kancelar@gym-karvina.cz

    Dokumenty ke stažení:

           

     Stanovy spolku

    WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski