Virtuální prohlídka školy

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

Komplexní exkurze Pálava 2011

Autor: M. Brzóska
Zobrazeno: 3720x

Ve dnech 11. - 13. května 2011 proběhla v rámci tohoto projektu tradiční komplexní exkurze pro studenty druhého ročníku. Cílem byla opět Pálava a Lednicko-valtický areál. Zde se studenti seznámili s odlišným tepym krajiny a jejího využití a za pomoci pracovních listů vyhodnotili jejií charakter z hlediska biologikého, geografického a historicko-vlastivědného. Výsledky pak budou vybraní studenti prezentovat na minikonferenci, která se na naší škole uskuteční v měsíci červnu.

Přinášíme i fotogalerii.


Termín - středa 11.5. – pátek 13. 5. 2011

Místo konání – Pavlov, Mikulov, Lednice

Vedoucí - Mgr. Martin Brzóska, Bc. Jakub Snášel, Mgr. Kateřina Kleslová

  

  

Program exkurze:

 

1. den (středa)

Odjezd z Karviné do Brna a Popic vlakem, přesun Popice – Dolní Věstonice autobusem

Návštěva muzea Dolní Věstonice, přesun  na ubytovnu v Pavlově autobusem

Ubytování, volno, oběd

 

Prohlídka Pavlova, výstup na Dívčí hrady, Novomlýnské nádrže, kulturní krajina a Pavlovské vrchy – seznámení s prostředím. Geologie, historie, botanika a národopis oblasti.

Večeře

 

2. den (čtvrtek)

Snídaně, odjezd autobusem do Mikulova

 

Prohlídka města, zámku, Svatého kopečku

Geologická, botanická charakteristika, památky a stavební slohy Mikulova, využití krajiny Dyjsko-svrateckého úvalu. Oběd v Mikulově

 

Pěší túra středem Pálavy z Mikulova zpět do Pavlova (cca 12 km) - viz mapa

Vrch Turold, návštěva lomu se zkamenělinami, Stolová hora, stepní vegetace Pálavy, zřícenina hradu Sirotčí hrádek, vápencové útesy, vrchol Děvín

Odpoledne osobní volno, večeře

 

Trasa Mikulov - Pálavské vrchy - Pavlov, kterou jsme druhý den ušli

 

 

3. den (pátek)

Snídaně, odjezd autobusem do Lednice

 

Prohlídka parku a areálu UNESCO, umělá krajina zámeckého areálu, Minaret a procházka parkem, možnost návštěvy zámku (podle časových možností).

 

Návrat vlakem přes Břeclav do Karviné v odpoledních hodinách

  

 

Komplexní exkurze byla v letošním roce hrazena z projektu financovaného KÚ Moravskoslezského kraje.

 

Počet účastníků - 24 studentů.

 

Úkoly pro studenty - terénní cvičení:

 

Během exkurze účastníci kromě poznávání krás tohoto regionu zpracovávali rovněž úkoly, terénní projekty a přednášeli zporacované referáty.

1) předenes referátu na zvolené téma

2) vypracování pracovních listů v pětičlenných skupinkách. Studenti využili nejen znalostí z výuky bilogie, dějepisu a geografie, ale rovněž informací z referátů, pozorování, studium informačních tabulí a diskuse s vyučujícími během plnění úkolů.

3) sběr a analýza vzorků hmyzu na lokalitě Sirotčí hrádek pod vedením Mgr. Kleslové

 

Po skončení exkurze budou všechny pracovní listy a vyhodnocení zveřejněny na tomto webu. Práce studentů byly na závěr exkurze vyhodnoceny vyučujícími a vítězné družstvo bude prezetovat závěry svého projektu na minikonferenci, která se uskuteční v červnu 2011 na naší škole.

 

Témata referátů, které studenti zpracovali a během exkurze repzentovali.

Jednlotvé pracovní listy, které studenti vyplňovali: 123, 45, 6

Analýza vzorků hmyzu z lokality Sirotčí hrádek - Vzorky bezobratlých.

        májka obecná                        mnohonožka lesní                         chroust obecný

 

Celou exkurzi jsme zdokumentovali a fotodokumentaci nabízíme ve fotogalerii.

hrachová kaše, vídeňský párek, chléb ...

bělehradský vepřový řízek, opékaný brambor, ovoce ...
úterý 27. 02.
16 °C
1.3. 2024
Školní ples
28.3. 2024
Velikonoční prázdniny
1.4. 2024
Velikonoční pondělí
16.4. 2024
Klasifikační porada a třídní schůzky
7.5. 2024
Poslední zvonění
20.5. - 31.5. 2024
Ústní maturitní zkoušky
24.6. 2024
Závěrečná klasifikační porada
28.6. 2024
Ukončení školního vyučování...

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů