›  ŠKOLA  › Informace o škole  ›  Profil školy

Profil školy

Gymnázium Karviná nabízí úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský kraj.

Žáci se mohou hlásit do těchto oborů:
79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium pro uchazeče z 9. tříd základních škol
79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium pro uchazeče z 5. tříd základních škol

Přijímací zkoušky na oba obory skládají uchazeči z českého jazyka a matematiky.

Studium probíhá podle schválených ŠVP. Je koncipováno tak, aby poskytlo žákům úplné střední všeobecné vzdělání s vyrovnaným podílem humanitních
a přírodovědných vědomostí. Hlavním cílem je kvalitní příprava na studium na vysokých školách.
Informační servis v otázkách pomaturitní orientace, popř. v otázkách volby povolání, zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli a také se školskými poradenskými zařízeními. V posledních dvou ročnících studia si mohou žáci volit z široké nabídky volitelných předmětů.  Absolventi pak mají velmi dobré předpoklady pro vysokoškolské studium humanitních, přírodovědných nebo technických oborů.   

Prvním cizím jazykem je angličtina, druhý cizí jazyk si volí žáci z nabídky 4 jazyků – němčina, francouzština, ruština a španělština.

Své jazykové schopnosti mohou žáci dále rozvíjet na různých zahraničních exkurzích a také
v rámci projektu Erasmus+. Navštěvují pravidelně Anglii, Francii, Švýcarsko, Rakousko, Španělsko či  Pobaltí. Na Slovensko vyjíždějí na lyžařské
a sportovní kurzy. V rámci Erasmus+ navštívili Turecko, připravuje se návštěva Londýna, Litvy, Itálie a Ukrajiny.

Škola disponuje velmi kvalitním zázemím v podobě mnoha odborných učeben. Nechybí zde specializované laboratoře pro fyziku, chemii a biologii s moderními měřícími sadami PASCO.
Pro výuku cizích jazyků slouží jazyková laboratoř ROBOTEL.  
V areálu školy se nachází hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, hřiště pro plážový volejbal. Chloubou školy se stala nová moderní sportovní hala.

V současné době je gymnázium aktivní v několika projektech, kromě zmiňovaného projektu Erasmus+ 
se naši žáci napříč všemi ročníky v rámci projektu GLOBE zaměřují na bádání v enviromentální oblasti, učitelé fyziky rozvíjejí své profesní kompetence v projektu Centra pro udržitelnou budoucnost, skupina žáků se realizuje v programu DOfE (Duke of Edinbourgh´s International Award). V rámci projektu Cambridge zdokonalují žáci své jazykové kompetence v angličtině a usilují o získání mezinárodních certifikátů.

Škola provozuje školní jídelnu, která nabízí denně volbu ze dvou jídel.

Ve školní roce 2017/18 školu navštěvuje 439 žáků v 16 třídách a vyučuje zde 36 učitelů.

.

       

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů