›  ŠKOLA  › Metodik prevence  ›  4

Metodik prevence

Mgr. Zuzana Kardošová

e-mail:  zuzana.kardosova@gym-karvina.cz

tel: 596 311 197

Náplň práce:

  • vytváření podmínek pro realizaci odborných přednášek a jiných forem preventivních akcí na škole
  • spolupráce s organizacemi poskytujícími preventivní programy
  • organizace a lektorská činnost nejen adaptačních kurzů
  • podchycení a řešení negativních jevů třídních kolektivů či jedinců
  • individuální konzultace

Školní preventivní program  vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027 MŠMT a z nutnosti dodržovat veškerou legislativu.