›  PROJEKTY  ›  Přírodovědné laboratoře

Název projektu:

Přírodovědné laboratoře

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/29.01539

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení efektivity vyučovacího procesu, názornosti, a pestrosti výuky. Bude možno respektovat individuální potřeby žáků, vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků, nabídnout prostory pro volnočasové aktivity mimo výuku či v rámci dalšího vzdělávání ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.

Partnery projektu jsou vybraná gymnázia zřizovaná Moravskoslezským krajem:
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace; Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace; Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace; Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace; Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace; Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace.

Financování projektu

Zdroj financování projektuvýše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 9 887 884,70
Celkové způsobilé výdaje projektu 9 414 663,50
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 8 002 463,97
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 1 412 199,53

Doba realizace projektu

6/2014–3/2015

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů