›  PROJEKTY  ›  Modernizace tělocvičny

Název projektu:

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/17.01161 

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Celkovévýdaje projektu: 48.415.322,94,- Kč 

Doba realizace projektu: 10/2011 – 12/2015

 

Předmětem projektu je zvýšení kapacity sportovišť Gymnázia v Karviné a zlepšení technického

zázemí pro skupinové sporty realizované v rámci tělesné výchovy a sportovních kroužků školy na sportovištích školy. Zároveň bude vytvořeno zázemí pro sportovní kluby, které mají zájem o využití těchto sportovišť a tím podpořit rozvoj sportovních aktivit ve městě. Vznikne novostavba tělocvičny včetně 2 odborných učeben a 2 kabinetů. Bude pořízeno vybavení pro realizaci sportovních aktivit. Dojde k vybudování inženýrských sítí a přístupových komunikací pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

  

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů, zbývající část 15 % hradí Moravskoslezský kraj.

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů