›  PROJEKTY  ›  Nautilus

Nautilus - naučit se jak se učit

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Je přijat a realizován pro období od září 2010 do června 2013 ve všech krajích ČR. Projekt nabízí žákům základních a středních škol připravený systém kurzů a přípravných materiálů , které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení).

V čem spočívá přínos projektu? Dovednost žáka učit se patří k nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují jeho úspěšnost ve škole. Nezvládnutí studijních dovedností žáka demotivuje ve vztahu ke škole i učení celkově. Mnoha žákům chybějí i základní dovednosti, které jim efektivní učení umožní. Projekt nabízí propracovaný systém, v němž mohou žáci svou kompetenci k učení systematicky rozvíjet. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím, pro které jsou určeny (2. stupeň základní školy a střední škola). Cílem e-learningu je zajímavým a zábavným způsobem podnítit žáky k aktivnímu vytváření podmínek pro efektivní učení, k samostatnému vyhledávání vhodných strategií učení, sebereflexi a autoregulaci vlastního procesu učení. Žáci se jeho prostřednictvím dozvědí základní informace, které jim umožní zažívat ve škole úspěch.

První e-learningové kurz, je určen zejména pro žáky 6. tříd ZŠ a druhý pro studenty 1. ročníků SŠ.

Koordinátor projektu: Mgr. Zuzana Kardošová

Odkaz na oficiální stránky projektu

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů