›  ŠKOLA  ›  Spolek rodičů a přátel školy

Vítejte na stránce Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné

Vážení rodiče, členové spolku,

cílem spolku je přispívat našim dětem zejména materiální pomocí na aktivity, jako jsou soutěže, sportovní akce, exkurze; které nemohou být hrazeny z prostředků školy. Dále z těchto prostředků přispíváme na učební pomůcky, sportovní vybavení, kurzy a jízdné v rámci aktivit konaných školou. 

Mimo tuto hlavní činnost spolek pořádá kulturní, společenské a sportovní akce nebo se na nich podílí, např.  stužkovací ples, ples školy apod.

Prostředky na financování výše uvedených činností spolek získává především od Vás rodičů a přátel školy. Zároveň oslovujeme s žádostmi o poskytnutí sponzorských darů subjekty soukromého sektoru, které působí v našem regionu.

Roční členský příspěvek činí 500 Kč. Výše příspěvku byla schválena na členské schůzi SRPŠ 10. 11. 2023. Číslo účtu SRPŠ je 1721477399/0800. Při platbě uveďte do variabilního symbolu datum narození žáka a do textové části třídu a jméno žáka.

Mgr. Simona Kiselová

Předsedkyně

 

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné

 

 

Předseda 

Mgr. Simona Kiselová

 

Místopředseda 

Mgr. Emil Horký, Ph.D.

 

Členové výboru

Mgr. Miloš Kučera

Mgr. Monika Brzá

Sylvia Crhová

 

Předseda kontrolní komise

Vladimíra Hladká

Členové kontrolní komise

Ing. Pavel Krutina

Ing. Ladislav Šincl

Své náměty, žádosti a připomínky můžete mimo jiné posílat na adresu: kancelar@gym-karvina.cz

Dokumenty ke stažení:

Hospodaření spolku:

Finanční prostředky 2022
Návrh rozpočtu na školní rok 2022/2023

 

 Stanovy spolku

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů