›  ŠKOLA  ›  Spolek rodičů

Vítejte na stránce Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné

 Vážení rodiče, členové spolku,

 

cílem spolku je přispívat našim dětem zejména materiální pomocí na aktivity, jako jsou soutěže, sportovní akce, exkurze; které nemohou být hrazeny z prostředků školy. Dále z těchto prostředků přispíváme na učební pomůcky, sportovní vybavení, kurzy a jízdné v rámci aktivit konaných školou. 

Mimo tuto hlavní činnost spolek pořádá kulturní, společenské a sportovní akce nebo se na nich podílí, např. v roce 2019/2020 stužkovací ples, ples školy apod.

Prostředky na financování výše uvedených činností spolek získává především od Vás rodičů a přátel školy. Zároveň oslovujeme s žádostmi o poskytnutí sponzorských darů subjekty soukromého sektoru, které působí v našem regionu.

 

Ing. Libuše Krupková, MPA

Předsedkyně

 

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné

 

 

Předseda 

Ing. Libuše Krupková, MPA

 

Místopředseda 

Mgr. Emil Horký, Ph.D.

 

Členové výboru

Vladimíra Hladká

 Sylvia Crhová

 

Předseda kontrolní komise

Mgr. Simona Kiselová

Členové kontrolní komise

Ing. Pavel Krutina

Mgr. Monika Brzá

Své náměty, žádosti a připomínky můžete mimo jiné posílat na adresu: kancelar@gym-karvina.cz

Dokumenty ke stažení:

Hospodářský výsledek za rok 2018/19  

 Stanovy spolku

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů