Virtuální prohlídka školy

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

 

I učitelé se chtějí učit! Škola získala grant z projektu Erasmus+

Autor: Mgr. J. Janková
Zobrazeno: 1441x

logo-maskot.png (30 KB)Škola končí, prázdniny začínají! Učitelé předali žákům vysvědčení, všichni se těší na zasloužený odpočinek.

Část našeho pedagogického sboru však ani o prázdninách nelení, zúčastní se studijních výjezdu do zahraničí s cílem zlepšit své jazykové a metodické dovednosti. Tuto zajímavou zkušenost mohou učitelé získat díky projektu Erasmus+. Gymnázium Karviná podalo žádost, která prošla schvalovacím řízením a následně obdrželo finanční grant na krátkodobé projekty pro mobilitu zaměstnanců ve školním vzdělávání.

Projekt s názvem ENWOTAL – Exploring New Ways of Teaching and Learning Objevujeme nové způsoby učení zapadá do dlouhodobé strategie školy. Naším cílem je zavádět a efektivně aplikovat konstruktivní přístup ve výuce, kdy se žák stává aktivním a spolupodílí se na procesu poznávání. Chceme žáky motivovat k celoživotnímu učení (se) a podpořit profesní a osobní rozvoj pedagogů školy a přistupovat k žákovi jako k partnerovi, nikoliv „pouze“ jako k dítěti. Chceme držet krok s rychlým vývojem techniky a umožnit stejně kvalitní vzdělání našim žákům, jak byli zvyklí, avšak v nové podobě. Doufáme, že doba, kdy se žákům učivo pouze předkládalo, je nenávratně pryč. Je žádoucí, aby se žáci zapojili do procesu vzdělávání a byli tak lépe připraveni pro reálný život.

V projektu ENWOTAL se proto zaměřujeme na metodické kurzy a stínování, které podpoří všechny naše učitele, kteří se ztotožnili s novými nároky na profesi pedagogů. Neopomněli jsme však ani správní zaměstnance. Vycházíme z premisy, že všichni zaměstnanci školy tvoří jeden tým a rovnost v možnostech profesního růstu může jedině podpořit dobré klima školy.

Projekt je plánován na období srpen 2022 až leden 2024, v průběhu budeme informovat žáky i širokou veřejnost, jak se nám daří naplňovat naše cíle.

enwotal.png (219 KB)

Děkujeme Anně Liszokové za návrh a grafické zpracování loga projektu.

erasmusplus.png (16 KB)

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078159

 

vepřová pečeně, těstoviny, ovoce, čerstvá zelenina ...

bramborový guláš s uzeninou, chléb, ovoce ...
čtvrtek 08. 06.
23 °C
26.6. 2023
Závěrečná klasifikační porada
30.6. 2023
Ukončení školního vyučování...

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů