›  ŠKOLA  › Informace o škole  ›  Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatelů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Mírová 1442/2, 735 06 Karviná – Nové Město, IČ: 62331795 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Gymnáziem, Karviná, příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem, Karviná, příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem, Karviná, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem, Karviná, příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnáziu, Karviná, příspěvková organizace;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Informační memorandum k testování:

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Gymnáziu, Karviná, příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti Moore Advidsory CZ s.r.o., IČO: 09692142, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.

Odpovědnou osobou za výše jmenovanou společnost je od 1. 1. 2024 Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, telefon: 734 647 701. Datová schránka: q4hs4wu.

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů