›  ŠKOLA  ›  Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Zuzana Kardošová

e-mail:  zuzana.kardosova@gym-karvina.cz

tel: 596 311 197

Náplň práce:

 • vytváření podmínek pro realizaci odborných přednášek a jiných forem preventivních akcí na škole
 • spolupráce s organizacemi poskytujícími preventivní programy
 • organizace a lektorská činnost nejen adaptačních kurzů
 • podchycení a řešení negativních jevů třídních kolektivů či jedinců
 • individuální konzultace

Školní preventivní program  vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027 MŠMT a z nutnosti dodržovat veškerou legislativu.

NNTB - nenech to být. Tento je podporován MŠMT - https://www.nntb.cz

Naše škola je do tohoto projektu zapojena od školního roku 2017 - 2018

Jeho náplní je:

 • Předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu.
 • Pomoci utiskovaným studentům (případně učitelům).
 • Dát možnost promluvit mlčící většině.
 • Nabídnout alternativu zapojení pro aktivní rodiče.
 • Omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích z šikany na škole.
 • Zlepšit atmosféru bez strachu.
 • Ukázat, že Vám není šikana lhostejná.

Konzultační hodiny

kdykoliv po domluvě

 • Středa:  14.00 - 14.30

Preventivní program

Školení na rizikové jevy

Spolupráce s organizacemi

Důležité kontakty:

LINKA DŮVĚRY KARVINÁ
v provozu 24 h denně

 • 596 318 080
 • 777 499 650

LINKA BEZPEČÍ – NONSTOP – ZDARMA
celostátní linka v krizových situacích

 • 116 111

LINKA DŮVĚRY OSTRAVA – SO, NE + svátky NONSTOP

 • 596 618 908
 • 737 267 939

PROTIDROGOVÁ PORADNA - anonymní

 • 283 872 186

PČR KARVINÁ, ODD. PREVENCE

 • 974 734 207

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů