PROJEKTY Erasmus+ celý článek

"Youth Olympic Games in European Schools"

S politováním oznamujeme, že z důvodu ukončení spolupráce ze strany školy UK, která měla úlohu koordinátorů v celém projektu, byly veškeré činnosti ze strany národních agentur pozastaveny a projekt předčasně ukončen k datu 11. října 2018.

Beseda pro žáky 2. ročníků: 2. A, 2. B, 6, X

Městská policie žáky seznámila s důležitými právními normami a principy z oblasti trestního, občanského a přestupkového práva v kontextu běžného života a jeho hodnot. Dále byli obeznámeni s tím, kde je  hranice trestné zodpovědnosti, kdo je osoba nezletilá a osoba mladistvá a jaký je podstatný rozdíl mezi trestným činem a přestupkem. Beseda je doplněna videoprojekcí týkající se tématu.


 
The City Police have informed our pupils about important legal norms and principles of criminal, civil and criminal law in the context of everyday life and its values. They were also explained the limits of criminal responsibility, the difference between minors and juveniles and what the essential difference between an offense and a crime is. The discussion was accompanied by a video projection on the topic.

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski