ŠKOLA Informace pro žáky Maturita

Maturita

Aktuality (2017/18)

Povolené maturitní předměty a koncepce maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018 a témata jednotlivých předmětů profilové maturitní zkoušky. 

Témata školních zkušebních úloh 3. části pracovního listu pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky    

 

WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski