PROJEKTY Globe

Vítejte na stránkách našeho ekologického kroužku

15.4.
Zobr: 1392x

Archiv meteorologických měření od 23.11. 2015 seřazený po týdnech.

celý článek
28.1.
Zobr: 143x

V pátek 18. 1. 2019 padla první klapka nového filmu z produkce kroužku GLOBE zabývající se problatikou uhlíkové stopy.

celý článek
20.12.
Zobr: 105x | autor: GLOBE tým

Naše škola je zapojena do projektu PerfectAir, který se zaměřuje na monitorování znečištění ovzduší v našem regionu.

celý článek
26.11.
Zobr: 90x

V letošním roce jsme do svých řad přijali pět nových Gloubáků z primy. Na prvním společném setkání se seznámili s našimi hlavními projekty a aktivitami a naučili se pracovat s Atlasem mraků sloužícím k určování typu oblačnosti. Doufáme, že se jim u nás bude líbit a také zapojí do některých našich aktivit.

celý článek
11.11.
Zobr: 94x

Před koncem vegetační sezóny jsme se opět rozhodli navštívit naši studijní lokalitu v Olšinách. Zajímalo nás, jak se po létě změnil charakter vegetace a také, zda budou fyzikální a chemické vlastnosti vody odlišné od těch, které jsme zde naměřili v červnu. 

celý článek
20.10.
Zobr: 88x

Náš kroužek GLOBE si letos také připomněl 100. let od založení našeho státu. Toto výročí jsme oslavili výsadbou lípy svobody na školním pozemku. Za podporu a pomoc musíme moc poděkovat vedení školy. 

celý článek
19.10.
Zobr: 89x

Letos jsme se poprvé zúčastnili Envofilmu – festivalu žákovských film s environmentální tématikou v Českém Těšíně. 

celý článek
16.10.
Zobr: 75x

V letošním roce opět chystáme společný projekt s našimi kamarády ze ZŠ a MŠ Dělnická a Střední průmyslové školy Karviná. 

celý článek
11.6.
Zobr: 78x

Před koncem školního roku jsme opět navštívili naši zájmovou lokalitu u rybníků v Olšinách.

celý článek
8.1.
Zobr: 377x | autor: GLOBE tým

Také v letošním roce jsme pro vás připravili přehled našich meteorologických měření.

celý článek
29.9.
Zobr: 355x

Zahájili jsme rojekt „Mapování biotopu Olšinské rybníky.“ Tato rybniční soustava, která se nachází na severním okraji města Karviná, je chráněnou rezervací zařazenou do sítě NATURA 2000. 

celý článek
16.5.
Zobr: 479x | autor: globe-tým

Náš GLOBE tým ve složení Vojtěch Fryz, Michaela Krzyžanková, Nikol Horňáčková, Tereza Křístková a Barbora Tolarová se ve dnech 11.–14. 5. 2017 zúčastnil GLOBE Games –  mezinárodního setkání studentských výzkumných týmů zaměřujících se na bádání v environmentální oblasti.

celý článek
9.5.
Zobr: 1127x | autor: globe-tým

Námi naměřená sdílíme v rámci projektu GLOBE s ostatními zapojenými školami a zasíláme je do meznárodní databáze a do NASA. 

celý článek
22.10.
Zobr: 798x | autor: Globe tým

V letošním školním roce jsme se rozhodli spolupracovat se školami ZŠ Dělnická, ZŠ Borovského a Střední průmyslová škola na společném hydrologickém projektu. Měření provádíme vždy v pátek nebo v sobotu dopoledne v areálu Lodičky. Naměřené hodnoty spolu sdílíme.

celý článek
5.6.
Zobr: 750x | autor: Globe tým

Letos poprvé se zástupci našeho GLOBEtýmu zúčastnili konference GLOBE games, která se k naší nemalé radosti konala právě v Karviné.

celý článek
5.4.
Zobr: 729x | autor: Globe team

Na letošní GLOBE Games připravujeme projekt mapující kvalitu vody v karvinském Olšinském náhonu zvaném Mlýnka

celý článek
18.12.
Zobr: 750x | autor: GLOBE team

Možná vás ani nenapadne, že GLOBE team každý den bdí nad vším, co se kolem nás děje. V listopadu jsme se rozhodli, že prověříme, platí-li staré české pranostiky i v dnešní meteorologicky chaotické době.

celý článek
19.11.
Zobr: 776x | autor: Jakub Hodulík

Od 16. listopadu sbíráme meteorologická data.

celý článek
WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski