ŠKOLA Informace o škole Současnost

Gymnázium Karviná nejúspěšnější školou okresu Karviná

RNDr. Bohumil Vévoda

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace je osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením. Výuka byla zahájena 1. 9. 1953 na tehdejší Jedenáctileté střední škole v Karviné–Dolech, což si současní i bývalí absolventi a pedagogové připomněli především v průběhu povedených oslav „kulatin“ gymnázia v roce 2013.

Za svou historii škola třikrát změnila jméno (1953–1960 Jedenáctiletá střední škola, 1960–1970 Střední všeobecně vzdělávací škola, 1970–2005  Gymnázium, od 1. 1. 2006 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) a celkem působila na čtyřech místech (1953–1954 Karviná-Doly, 1954–1969 Karviná-Fryštát, ulice Jiráskova, 1969–1976 Karviná–Hranice, ulice Rudé armády, od roku 1976 Karviná – Nové Město, ulice Mírová, kde funguje do dnešních dnů).

V roce 1991 bylo zahájeno studium v primě osmiletého gymnázia, čímž škola navázala na tradice prvorepublikového školství. Právní subjektivitu gymnázium získalo 1. 1. 1992, od 1. 1. 1995 se stalo příspěvkovou organizací zařazenou do sítě škol MŠMT ČR (s účinností od 1. 1. 1996). Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský kraj.

V současné době se Gymnázium Karviná účastní velkého počtu různých programů, je pilotní školou ekologické výchovy, od roku 2005 je držitelem prestižního titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“. Škola je členem KEV, účastní se řady projektů na úrovni ESF, republiky, kraje či obce, spolupracuje se školami v zahraničí (Skotsko, Francie, Polsko) i v tuzemsku. V projektu MŠMT ČR Excellence 2013 (pro nejlepší školy v České republice z hlediska úspěšnosti ve vzdělávacích soutěžích) obsadilo Gymnázium Karviná 2. místo v Moravskoslezském kraji.

Řada pedagogů gymnázia obdržela cenu hejtmana MSK pro výrazné pedagogické osobnosti kraje, studenti školy každoročně získávají ceny hejtmana za vynikající výsledky v soutěžích na okresní, krajské, republikové i mezinárodní úrovni. Škola zabezpečuje pro své žáky řadu zájmových i odborně vzdělávacích kroužků, výstav, sportovních a kombinovaných exkurzí, výměnných pobytů v zahraničí a mnoho dalších aktivit.

V roce 2011 schválila Regionální rada projekt na výstavbu nové moderní tělocvičny v areálu školy. Multifunkční sportoviště bylo 2. 11. 2015 za účasti zástupců statutárního města Karviné i hejtmana Moravskoslezského kraje slavnostně otevřeno, čímž se ještě posílila již tak velmi dobrá spolupráce mezi školou, městem a městskými sportovními kluby. Nové zázemí je kromě výuky využíváno především mládežnickými oddíly badmintonu, florbalu aj., díky nadstandardním vztahům s badmintonovým oddílem KaBaL se Gymnázium Karviná stalo oficiálním partnerem pořádání Mistrovství republiky dospělých v letech 2016 a 2017.

    

 

WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski